Optimizers wanneer..?

banner zonnepanelen - Pot Educatie 300
banner elektrische laadpalen - POT Educatier 300
banner omvormers - POT Educatier 300
banner 2 zonnepanelen - Pot Educatie 300
banner elektrische vloerverwarming - POT Educatie 300
banner grondverzet en verhuur - POT Educatie-300
banner windenergie - POT Educatie-300
banner airco systemen - Pot Educatie 300
previous arrow
next arrow
 

Steeds vaker worden Power Optimizers aangeboden. Hierbij wordt een intelligent kastje onder de zonnepaneel geplaatst. Het zorgt ervoor dat de energie-opbrengst van een afzonderlijke zonnepaneel maximaal wordt gebruikt.  Dit in tegenstelling tot de zonnepanelen zonder optimizers waarbij de opbrengst van de zonnepanelen bepaald wordt door het zwakste zonnepaneel. Bijvoorbeeld indien één of meerdere zonnepanelen tijdelijk last hebben van schaduw, of vervuiling (denk bij het laatste aan bijvoorbeeld een tropische verrassing)

Echter is een zonnepaneleninstallatie met Power Optimizers ook duurder. Kijk dus goed wanneer het slim is om te kiezen voor Power Optimizers.

Ligt een deel van uw zonnepanelen-systeem in de schaduw? Of is de instralingshoek van de panelen verschillend? Dan is het slim om gebruik te maken van Power Optimizers. Power Optimizers zorgen ervoor dat de opbrengst van elk afzonderlijk paneel altijd maximaal is. Doet één van de panelen het minder goed? Dan doen de andere panelen het wel gewoon optimaal. Dat is de kracht van de Power Optimizer.

Wat is een zonnepanelen optimizer?
Een optimizer is eigenlijk een MPP tracker, of wel een micro omvormer, waarmee elk zonnepaneel afzonderlijk wordt uitgelezen. De optimizers worden eenvoudig aangesloten op de standaard bekabeling van de zonnepanelen. Vervolgens worden ze aangesloten op de centrale omvormer. De centrale omvormer zet alle opgewekte gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom.

Wanneer is het slim om een optimizer te gebruiken?
Het is vooral handig om optimizers te gebruiken wanneer er sprake is van minder gunstige zonsituaties. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld als er schaduw op een aantal panelen valt of als er verschillende legrichtingen zijn. Als er een standaard seriegeschakeld zonnepanelensysteem wordt gebruikt in zo’n situatie dan zorgt dit voor minder rendement. Een seriegeschakeld systeem kun je vergelijken met een tuinslang. Vervuiling of schaduw op een van de zonnepanelen geeft hetzelfde effect als wanneer je met een voet op de tuinslang gaat staan: er komt veel minder water uit. Om dit effect tegen te gaan, worden de zonnepanelen voorzien van optimizers. Zo wordt elk zonnepaneel afzonderlijk uitgelezen. Als één zonnepaneel minder goed presteert, heeft dit niet direct invloed op de opbrengst van alle zonnepanelen.

​Betekent dit dat het altijd beter is om power optimizers te gebruiken?
Het antwoord op die vraag is simpel gezegd nee. Indien er geen sprake is van meerdere leg-richtingen en/of tijdelijke schaduw, dan is het gebruik van optimizers niet nodig. Wanneer de zon altijd op dezelfde gunstige manier op het dak valt, kiezen we voor een serie schakeling met één omvormer en 1 of 2 MPP trackers. Want in die situaties zijn de optimizers in verhouding te duur.

​Eerlijk advies over optimizers
Voor het beste advies houdt POT Educatie richtlijnen aan om te beoordelen of het gebruik van optimizers echt nodig is. Hieronder sommen we nog even voor u op wanneer wij adviseren power optimizers te gebruiken:

  • (Gedeeltelijke) schaduw op één of meerdere panelen, bijvoorbeeld door een pijpje, dakkapel of bomen.
  • Zonnepanelen die in verschillende richtingen gelegd zijn, bijvoorbeeld een oost-west opstelling.
  • Wanneer de instralingshoek van de panelen verschillend is, bijvoorbeeld bij het gebruik van verschillende daken/dakvlakken.

Bij traditionele zonnepanelen vermindert het zwakste zonnepaneel de prestatie van alle panelen. Zelfs als er maar één paneel in de schaduw ligt, heeft dit een nadelige invloed op alle panelen. En dus ook op uw rendement. Als u investeert in Power Optimizers, heeft u hier geen last van.

Uit elk paneel de maximale opbrengst
Een Optimizer zorgt ervoor dat de panelen afzonderlijk van elkaar werken. Levert een zonnepaneel niet de gewenste minimum opbrengst op, dan zorgt een Optimizer dat dit niet ten koste gaat van de rest. Zo haalt u uit elk paneel de maximale opbrengst.

Minder kans op ongelukken
Een bijkomend voordeel van een Power Optimizer is het veiligheidsaspect. Doordat ieder paneel afzonderlijk wordt geregeld is er minder kans op ongelukken. Bijvoorbeeld bij kortsluiting, blikseminslag of brand.

Monitor uw panelen met deze handige app
Met de app ‘SolarEdge Monitoring’ en op de website van fabrikant SolarEdge kunt u op elk moment precies zien hoe elk individueel zonnepaneel presteert.

POT Educatie wenst u een energiezuinige en zeer zonnige toekomst toe!

LET OP: Er kan op generlei wijze enige aanspraak of rechten worden ontleend n.a.v. wat er is geschreven op deze pagina. Het team van POT Educatie heeft op zorgvuldige wijze deze pagina  opgesteld als handreiking/service voor de zoekende onder ons.

Team POT Educatie