Meterkast uitleg:

banner zonnepanelen - Pot Educatie 300
banner elektrische laadpalen - POT Educatier 300
banner omvormers - POT Educatier 300
banner 2 zonnepanelen - Pot Educatie 300
banner elektrische vloerverwarming - POT Educatie 300
banner grondverzet en verhuur - POT Educatie-300
banner windenergie - POT Educatie-300
banner airco systemen - Pot Educatie 300
previous arrow
next arrow
Meterkast:
Als u zonnepanelen plaats of laat plaatsen dan dient de kabel vanaf de omvormer op een aparte groep te worden aangesloten. Is er géén vrije groep dan diendt deze geinstalleerd te worden. De huidige
NEN1010 norm is dat er vier groepen op 1 aardlekschakelaar mogen zijn aangesloten.

Als u de aansluiting door de installateur van  POT Educatie laat doen kunt u een overzicht bekijken wat de kosten zijn via “Legkosten PV panelen“. POT Educatie sluit uitsluitend via de NEN1010 norm aan en vanwege eindverantwoording zal daar geen concessie in worden gedaan.

WAT IS EEN AARDLEKAUTOMAAT?
Waarom heb je een aardlekautomaat nodig en wat zijn de voordelen ervan? Dat en meer leggen we je uit in dit kennisbank artikel.

Een aardlekautomaat is een component in de groepenkast die beschermt tegen lekstroom en overstroom door overbelasting of kortsluiting. Waar een installatieautomaat beschermt tegen te hoge elektrische stromen en een aardlekschakelaar de elektrische installatie spanningsloos maakt bij een bepaalde hoeveelheid lekstroom is een aardlekautomaat in feite een combinatie van deze twee componenten.

WAAROM EEN AARDLEKAUTOMAAT
Een aardlekautomaat heeft in principe dezelfde werking als een aardlekschakelaar in combinatie met een installatieautomaat. Maar wat is dan het voordeel van een aardlekautomaat? Bij een te hoge lekstroom wordt alleen de desbetreffende groep uitgeschakeld. Bij een normale aardlekschakelaar worden alle aangesloten installatiegroepen uitgeschakeld als er een bepaalde hoeveelheid lekstroom wordt gemeten. Een voordeel is dus dat je weet welke groep de lekstroom veroorzaakt. Daarnaast zorgt de  aardlekautomaat ook voor een aanzienlijke besparing van ruimte in de groepenkast (zie onderstaande figuur). De groepenkast met aardlekautomaten heeft een ruimtebesparing van 4 modules ten opzichte van een groepenkast met aardlekschakelaars.

1 OF 3 FASE AARDLEKAUTOMAAT
Een aardlekautomaat is er in een 1 fase of 3 fase variant. De aardlekautomaat voor 1 fase groepenkasten is 1 polig + nul en heeft een module breedte van 1 of 2. De module breedte is afhankelijk van het merk. Een 3 fase aardlekautomaat is 3 polig + nul en is 4 modules breed. Dat type wordt ook wel krachtaardlekautomaat genoemd.

POT Educatie biedt aardlekautomaten aan met uitschakelkarakteristiek B en C, een amperage van 6, 10, 16, 20, 25, 32 en 40 en een 1-polige of 3-polige variant. Zodoende is voor iedere installatie een passende variant beschikbaar. Heb je verder nog vragen over dit groepenkast component? Neem dan contact op via contact. Wij helpen je graag verder.

4 groepen = 1 aardlekschakelaar
Bij wet geregeld, conform NEN1010 mogen er op één aardlekschakelaar 4 groepen aangesloten worden. De oudere meterkasten hebben dit vaak niet en zullen bij het plaatsen van zonnepanelen aangepast of zelfs vernieuwd moeten worden.


Verzekering tegen brandschade:
Bij een brand in de meterkast, zal de verzekeraar in 99,9% van de gevallen tot uitkering overgaan wanneer de installatie is uitgevoerd door een NEN1010 gecertificeerd monteur. Een dergelijke brand in de meterkast mond nagenoeg altijd uit in een zogenaamde ‘grote’ brand, waarbij het overgrote deel van de woning in brand opgaat. Het is dan nagenoeg niet meer te bewijzen waardoor de brand veroorzaakt is. Als echter een klein deel van de woning brandschade heeft, is de oorzaak veel makkelijker terug te vinden. Dat geldt ook voor verkeerde en gevaarlijke aansluitingen van en aan de groepenkast. Als de schade-expert dit constateert en kan bewijzen, kan een beroep gedaan worden op nalatigheid, dan wel schuld van de bewoner. Dan zal de geleden schade dus in de meeste gevallen niet vergoed worden en kom je, naast emotionele en materiële schade, voor torenhoge kosten te staan. Daarom adviseert POT Educatie neem het zekere voor het onzekere en laat de aanpassingen en installatie van de meterkast aan de specialist over. In dit geval een gecertificeerd NEN1010 installateur. link

Wilt u meer weten over de groepenkast? klik dan eens op deze link

POT Educatie wenst u een energiezuinige en zeer zonnige toekomst toe!

LET OP: Er kan op generlei wijze enige aanspraak of rechten worden ontleend n.a.v. wat er is geschreven op deze pagina. Het team van POT Educatie heeft op zorgvuldige wijze deze pagina  opgesteld als handreiking/service voor de zoekende onder ons.

Team POT Educatie